Phun xăm chân mày phụ thuộc khá nhiều vào trình độ của chuyên viên thực hiện